ذوالکفل
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله یکی از مدخل‌های دائرة‌المعارف قرآن کریم است که از سوی مرکز فرهنگ و معارف قرآن در دست انتشار است