مستندان فقهی زندان در فقه شیعه
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه شهر قانون
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله کوشیده اشارات مختصری به مبانی فقهی «زندان» در فقه شیعه بپردازد و ادعای غیردینی و غیر فقهی بودن اصل زندان را زیر سؤال ببرد و در عین حال، «زندان‌زدایی» را به معنی کنترل بسترهای وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه دانسته است