گزارشی از نگاه فقها به مسأله «اخذ اجرت برای تجهیز اموات»
37 بازدید
محل نشر: روزنامه اعتماد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به نظر می‌رسد که اقتضائات زندگی مدرن و تقسیم کارهایی که در دهه‌های اخیر به صورت سازمان‌یافته برای کنترل بهداشتی و نظم یافتن به این‌گونه مسائل ضرورت یافته است، در موضوع فتاوای فقها طبعا لحاظ نشده است. از همین رو برای جلوگیری از پیش‌آمد مشکل شرعی در مزد کارگرانی غسال‌خانه‌ها از راه‌حل‌هایی بهره گرفته شده است.