اسلام مدرن ایرانی؛ یک سر و هزار سودا
38 بازدید
محل نشر: مجله شهر قانون
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
داستان رویارویی حاکمان ایران با دستاوردها و شگفتی‌های دنیای مدرن که به صورت جدی از جنگ‌های ایران و روس در ابتدای دوره قاجار آغاز شد، دو حکومت را عقیم گذاشت و عمر کوتاه مدتی را برای آنها رقم زد. قاجار و پهلوی نتوانستند امواج مدرنیته را هضم کنند، تبعات آن را درک نکردند و با اکتفا به برخی ظواهر، در برابر ناهمگونی‌های حاصل از مدرن کردن ایران کمر خم کردند.