داستان شیخ و سید زنجانی
40 بازدید
محل نشر: مجله شهر قانون
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تاریخ مشروطه ایرانی دو مجتهد زنجانی ساکن پایتخت در دو سوی جدال‌های آن زمان قرار گرفته بودند و هر یک به فراخور جایگاه خود، تأثیرات و نقش‌آفرینی‌های مهمی در میان روحانیون ساکن تهران به نام خود ثبت کردند. سید ابوطالب زنجانی و شیخ ابراهیم زنجانی اگرچه در دو جناح مخالف همدیگر قرار گرفته بودند، اما اشتراکات متعددی داشتند که سبب شد هر دو از تأثیرگذارترین روحانیون پایتخت‌نشین دوره قاجار باشند.