دفاع از اسلام ایرانی در دیار فرنگ
34 بازدید
محل نشر: روزنامه اعتماد ملی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/00/21
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگرچه اعزام روحانیون مبلغ در تاریخ مرجعیت شیعه سابقه داشته است، اما آیت‌الله‌العظمی بروجردی را باید نخستین مرجع تقلیدی دانست که به صورت سازمان یافته در دوران معاصر اقدام به فرستادن روحانیون و مجتهدین برجسته به آمریکا و اروپا کرد. در واقع باید آیت‌الله بروجردی را نخستین مرجع تقلید مدرن شیعه دانست که ساختار و سازمان مرجعیت را متحول و مستحکم کرد.