علامه فضل الله؛ قرائت متفاوتی از مرجعیت شیعه
37 بازدید
محل نشر: مجله خیمه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/04/24
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با درگذشت آیت الله محمد حسین فضل الله پرونده زندگی یکی از اثرگذارترین فقهای معاصر شیعه پایان یافت. علامه فضل الله تنها یک فقیه نواندیش و چه بسا ساختارشکن نبود. پیش از او و همزمان با او فقهای نوگرای فراوانی بوده اند که با فتاوای شاذ و جنجالی، مکاتب فقهی متنوعی را بنیان نهاده یا دگرگون کرده اند. آشکار است که او واپسین فقیه ساختارشکن نیز نخواهد بود. حتی در مقایسه با مراجع تقلید دیگر نیز او پدیده چندان متفاوتی نبود. حوزه های لبنان و عراق در طول تاریخ فقه شیعه، بارها مراجع و فقهای اثرگذار و صاحب سبک را به چشم دیده است.