صادق لاریجانی و نظریه اجتهاد متوسط
41 بازدید
محل نشر: روزنامه اعتماد ملی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/12/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا نظریه اجتهاد متوسط، آنگونه که علی اکبریان، دبیر علمی‌ نشست گفت، پیامدهای خطرناکی دارد؟ و آیا این تئوری، با توجه به تذکری که صادق لاریجانی در ابتدای نشست داد، می‌تواند سودی به حال روشنفکران داشته باشد؟ آیا نگرانی‌های لاریجانی و اکبریان جدی است؟ شاید پاسخ این پرسش بنیادین و جدی را بتوان در بخشی از سخنان لاریجانی یافت. آنجا که گفت: «برخی از استادان دانشگاه هم می‌توانند با استفاده از این نظریه، با برخی از مبادی نظری مرجع تقلید خود مخالفت کنند.»